GOOCBOX ra mắt cộng đồng ngành nội thất Việt Nam

GOOCBOX là một thương hiệu của hệ sinh thái GOOC VIETNAM. Chúng tôi nghiên cứu, phát triển và nhập khẩu phụ kiện nội thất thông minh cho cộng đồng cá nhân, chủ người, người làm trong ngành nội thất nói chung và nội thất thông minh nói riêng.

Đối với ngành nội thất thì phụ kiện đóng vai trò rất quan trọng để hoàn thành sản phẩm, và cũng chính phụ kiện giúp anh sản phẩm đẹp hơn, mang đúng nét tinh hoa của người chủ muốn hướng tới cho khách hàng. Nhất là phụ kiện dành cho ngành nội thất thông minh càng khó khăn, để sản xuất một sản phẩm nội thất thông minh quan trọng nhất là phải tìm ra được đúng phụ kiện để xử lý.

Chính vì yếu tố đó, nên GOOCBOX ra đời để phục vụ cho cộng đồng và chúng tôi hy vọng góp sức mình để cải thiện hơn nữa ngành nội thất Việt Nam lớn mạnh.

GOOCBOX ra mắt cộng đồng ngành nội thất Việt Nam 1

GOOCBOX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.777.427